KUĆNI RED KAMPA

PRAVILA PONAŠANJA U MOBILNIM KUĆICAMA I KAMPU

1.PRIJAVA I ODJAVA – vrše se na recepciji
Prijava od 15:00 sati za goste u mobilnoj kućici
Odjava gostiju iz mobilne kućice do 10:00h.
2.ZAŠTITA OD POŽARA
Temeljem Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske zbog sigurnosti boravka gostiju na teritoriju kampa ZABRANJUJE se svaka uporaba roštilja s otvorenim plamenom (drva i ugljen) i upućuju se Gosti na određenu lokaciju gdje se isti koristi uz sve mjere koje propisuje Zakon o zaštiti od požara Republike Hrvatske.
Mobilne kućice su opremljene sredstvima za gašenje požara.
3.ZAŠTITA OKOLIŠA I ČISTOČA
Najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih, uzimanje šljunka sa plaže, ograđivanje prostora u kojem boravite.
Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Smeće sakupljajte u plastične vreće te ih odložite u kontejnere. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim blokovima onako kako biste ih željeli pronaći.
Molimo da ne bacate vlažne maramice u toalet zbog mogučnosti začepljenja odvoda.
4. KUĆNI RED I MIR
Molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, mir i tišina u kampu su od 23:00 do 07:00 sati. Popodnevni mir traje od 15:00 do 17:00 sati.Zabranjeno je zadržavanje, noćenje i okupljanje na plaži nakon 23:00 sata. Zabranjeno je pranje vozila ili prikolica na terenu kampa.
Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
Ulaz osobnim vozilima moguć je samo u vremenu od 07:00h do 23:00h.
5.VLASNICI PASA
Vlasnici pasa su dužni pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti. Zabranjen im je pristup na plažu i u sanitarne prostorije.
Kupanje pasa dozvoljeno je na za to predviđenom mjestu na plaži i sanitarijama.
Nepridržavanje ove točke podliježe novčanim sankcijama.
6.IZGUBLJENE STVARI , OTUĐENE STVARI
Ukoliko ste pronašli ostavljene – zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciju
Kontrola stanja inventara mobilnih kućica vrši se na dan Vašeg odlaska, te bilo kakvo oštećenje ili nestanak istog podliježe novčanim sankcijama.
Kamp ne preuzima odgovornost za eventualne krađe, nesreće ili oštećenja stvari i osoba. Isključuje se odgovornost za štete prouzrokovane višom silom (nevrijeme, poplave, požari, potresi, pad drveća, i sl.)

Razna oštećenja, neispravnosti instalacija i opreme i svako nepoštivanje ovih pravila reda u kampu, gost kampa prijavljuje službi recepcije kampa.

Obračun i uplatu korištenih usluga možete obaviti dan prije odlaska najkasnije do 16:00 sati ili na dan prilikom odjave.

Ukoliko ste nezadovojni pruženom uslugom molimo vas da prigovor pošaljete putem elektroničke pošte na info@zagit.hr , ili u pisanoj formi na adresu ZAGIT SISTEMI d.o.o. , Savska cesta 120 , 10000 ZAGREB. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, otkazat će se korištenje usluga smještaja.

Nadamo se da ćete boravkom u našim mobilnim kućicama biti zadovoljni.
Za sve ostale informacije molimo obratite se recepciji kampa.
Zahvaljujemo vam na pozornosti i želimo ugodan odmor u našim mobilnim kućicama.

Mobilne kućice ZAGIT
Info: mobile-homes@zagit.hr
zeljka@zagit.hr
hrvoje@zagit.hr